• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Ma prawie 3 metry 秗ednicy, pompowanie trwa硂 ponad 2 godziny, ale ju podczas pierwszego testu - dzieciaki mia硑 rado禼i co nie miara.
Teraz Wielka Pi砶a pojedzie z nami do Warszawy ? na konferencj prasow Europejskiego Stadionu Kultury (ju we wtorek, 2 sierpnia!). 

WATS logo - pi砶a dla GloBall 2012

Wielk Pi砶 GloBall zawdzi阠zamy firmie WATS, kt髍a z u秏iechem postanowi砤 wesprze nasz projekt dwiema takimi Super-GloBall?ami.

Firma WATS to najlepszy w Polsce ekspert w dziedzinie wielkich, dmuchanych obiekt體, takich jak boje, formy reklamowe, fortyfikacje do paint ball?a, pontony i wszelkie zam體ienia specjalne.

Wi阠ej na www.wats.com.pl - dzi阫ujemy z ca砮go serca! ed糲ie ich dalsze przygody ? na pewno Wielkie Pi砶i dadz rad, bij眂 przy okazji i niechc眂y kilka rekord體 秝iata np. w turlaniu si na odleg硂舵.

Ciekawe, czy dziennikarze j zauwa勘? ;-)

Wielka Pilka GloBall 2012

Na fotografii Bogu (7 l.), kt髍y wsp髄nie z Jasiem (4 l.), Marysi (6 l.) i Emilk (3 l.) wymy秎i ?GloBall Indiana Jones Challenge?,
czyli odmian futbolu polegaj眂 na ucieczce przed tocz眂 si z g髍y wielk, na szcz甓cie mi阫k pi砶 :-)

Wielka Pi砶a powsta砤 m.in. w celu wsparcia naszej medialnej si硑 ra縠nia. Pono obiektywy lubi King Sajz.

Poza dzia砤niami PR przewidzieli秏y dla niej jeszcze kilka zada:

  • we糾ie udzia w serii naszych spotka z ciekawymi lud糾i na ca硑m 秝iecie ? w charakterze scenografii;
  • zamierzamy rozegra ni na pustyni mecz samochodowy (to nie jest tak, 縠 tylko ch硂paki z Top Gear mog robi takie rzeczy);
  • musimy sprawdzi, co z t pi砶 zrobi s硂nie :-)
  • no i co najwa縩iejsze ? pi砶a jest dla dzieci, kt髍e ju podczas pierwszej akcji wymy秎i硑 kilka nowych dyscyplin pi砶arskich na czele z obecn na fotografii.

Dodatkowe informacje