• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Ma prawie 3 metry rednicy, pompowanie trwao ponad 2 godziny, ale ju podczas pierwszego testu - dzieciaki miay radoci co nie miara.
Teraz Wielka Pika pojedzie z nami do Warszawy ? na konferencj prasow Europejskiego Stadionu Kultury (ju we wtorek, 2 sierpnia!). 

WATS logo - pika dla GloBall 2012

Wielk Pik GloBall zawdziczamy firmie WATS, ktra z umiechem postanowia wesprze nasz projekt dwiema takimi Super-GloBall?ami.

Firma WATS to najlepszy w Polsce ekspert w dziedzinie wielkich, dmuchanych obiektw, takich jak boje, formy reklamowe, fortyfikacje do paint ball?a, pontony i wszelkie zamwienia specjalne.

Wicej na www.wats.com.pl - dzikujemy z caego serca! ledcie ich dalsze przygody ? na pewno Wielkie Piki dadz rad, bijc przy okazji i niechccy kilka rekordw wiata np. w turlaniu si na odlego.

Ciekawe, czy dziennikarze j zauwa? ;-)

Wielka Pilka GloBall 2012

Na fotografii Bogu (7 l.), ktry wsplnie z Jasiem (4 l.), Marysi (6 l.) i Emilk (3 l.) wymyli ?GloBall Indiana Jones Challenge?,
czyli odmian futbolu polegajc na ucieczce przed toczc si z gry wielk, na szczcie mikk pik :-)

Wielka Pika powstaa m.in. w celu wsparcia naszej medialnej siy raenia. Pono obiektywy lubi King Sajz.

Poza dziaaniami PR przewidzielimy dla niej jeszcze kilka zada:

  • wemie udzia w serii naszych spotka z ciekawymi ludmi na caym wiecie ? w charakterze scenografii;
  • zamierzamy rozegra ni na pustyni mecz samochodowy (to nie jest tak, e tylko chopaki z Top Gear mog robi takie rzeczy);
  • musimy sprawdzi, co z t pik zrobi sonie :-)
  • no i co najwaniejsze ? pika jest dla dzieci, ktre ju podczas pierwszej akcji wymyliy kilka nowych dyscyplin pikarskich na czele z obecn na fotografii.

Dodatkowe informacje